Proszę wpisać szukaną frazę

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój jest naszym świadomym wyborem, pozwalającym inwestować w naszą przyszłość. Polityka Firmy Dan Cake Polonia bazuje na stabilnym rozwoju, promując uczciwość i przejrzystość wprowadzonych zasad, dbając jednocześnie o personel firmy, środowisko naturalne i rozwój w każdym obszarze. W trosce o najwyższą jakość naszych produktów, ochronę środowiska i higienę pracy wdrożyliśmy systemy zarządzania według norm ISO50001 oraz IFS, pracując w oparciu o Kodeks Etyczny. W naszej działalności bazujemy na trzech kluczowych filarach, które dostrzec można w każdym obszarze: zarządzanie poprzez wartości, troska o środowisko oraz zaangażowanie społeczne. Wskazane filary tworzą fundament naszej odpowiedzialności. Podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju działania nie są przypadkowe. Jest to efekt długotrwałych, pełnych zaangażowania analiz otoczenia, potrzeb współpracowników i społeczeństwa, jak również niezmiernie ważnych zagadnień, które dotyczą dbałości o środowisko.

I ZARZĄDZANIE POPRZEZ WARTOŚCI

W obszarze naszej działalności podejmujemy zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i procesami, utrzymując najlepszą jakość naszych produktów. Relacje z dostawcami naszych surowców oraz opakowań oraz relacje z klientami stawiamy na najwyższym poziomie w łańcuchu dostaw. W centrum zarządzania swoją uwagę koncentrujemy wokół najważniejszych dla nas wartości, do których należy szacunek, szczerość oraz szerokorozumiana lojalność, mające bezpośredni wpływ na naszą wydajność oraz standardy. Wskazane wartości, w naszym rozumieniu, stanowią płaszczyznę do tworzenia nowych szans oraz możliwości rozwoju w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. Ponadto dbamy o transparentną i kompetentną komunikację, wciąż pogłębiając zaangażowanie wśród naszych klientów, co sprzyja realizacji założonych celów. Szanujemy różnorodność społeczną i kulturową naszych dostawców, pracowników i kontrahentów, pracując na rzecz całego świata. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz system jakości, technologia produkcji i warunki produkcyjne spełniały rygorystyczne normy zawarte w standardzie „International Food”, co potwierdza certyfikat IFS. Firma Dan Cake Polonia Sp. z o.o. to nie tylko biznes i miejsce pracy, ale także partner wydarzeń sportowych i kulturalnych. Angażujemy naszych pracowników do dbałości o własną kondycję i zdrowie, poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach fitness dla Pań oraz grę w piłkę nożną w Drużynie Dan Cake Polonia dla Panów. Każdego dnia troszczymy się o rozwój i zaangażowanie naszych pracowników, umożliwiając dostęp do bezpłatnych zajęć języków obcych, jak również dedykując ciekawe szkolenia, podnoszące kwalifikacje naszej kadry.

II TROSKA O ŚRODOWISKO

W naszych codziennych działaniach przejawiamy troskę o środowisko naturalne. Dowodem naszych starań jest ciągłe budowanie i utrzymanie świadomości znaczenia środowiska w naszym życiu. Staramy się podejmować działania w formie regularnych szkoleń dla pracowników, aby nasza EKO- świadomość była z każdym dniem ubogacona. Naszą działalność opieramy o system zarządzania środowiskiem, rzetelnie wypełniając realizację obowiązujących norm i standardów. Spełniamy wymagania środowiskowe, respektując obowiązujące nas przepisy prawne. Regularnie monitorujemy wskaźniki środowiskowe, ciągle pracując nad doskonaleniem działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. Bierzemy aktywny udział w lokalnych i globalnych akcjach na rzecz środowiska, wciąż pogłębiając świadomość naszych pracowników, partnerów i sąsiadujących społeczności w niniejszym zakresie.

III ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Każdego dnia podejmujemy szerokorozumianą współpracę w obszarze lokalnym i globalnym, budując społeczność zaangażowaną w procesy zrównoważonego rozwoju w każdym jego obszarze. Stawiając sobie cel aktywnego udziału w życiu społecznym, organizujemy eventy, rodzinne rajdy rowerowe zapraszając do współpracy zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa, organizujemy zbiórki nakrętek dla osób niepełnosprawnych, czy też akcje charytatywne dla chorych dzieci, przebywających w szpitalach.  

Nasze filary działania

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW

III OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW

INICJATYWA "POLSKA BEZ KLATEK"

W ramach inicjatywy "Polska bez klatek" prowadzonej przez Fundację Alberta Schweitzera podjęliśmy zobowiązanie do rezygnacji z użycia jaj pochodzących z chowu ściółkowego do roku 2025. 2019-11-12 DEKLARACJA