Proszę wpisać szukaną frazę
Wspieramy Dom Aniołów Stróżów

Pomaganie innym to istotny element codziennej działalności firmy Dan Cake. Wspólnie z naszymi pracownikami systematycznie angażujemy się w szereg aktywności, mających na celu zmianę naszego otoczenia na lepsze. Tym razem zdecydowaliśmy się wesprzeć Dom Aniołów Stróżów w realizacji świątecznej kampanii fundraisingowej oraz jej celów statutowych.

 

Organizacja na co dzień pomaga dzieciom wykluczonym społecznie wyrównywać ich szanse na szczęśliwe dzieciństwo i zapewniać im lepszy start w dorosłość. Codziennie w Domu Aniołów Stróżów pojawia się ponad 130 dzieci, a organizacja rocznie obejmuje pomocą ponad 700 podopiecznych - wychowując, słuchając i chroniąc przed złymi wzorcami z otoczenia i ulicy.

 

Stowarzyszenie prowadzi osiem nieodpłatnych świetlic w trzech miastach – są to placówki wsparcia dziennego, terapeutyczne kluby malucha i kluby rozwoju dzieci i młodzieży.  Wszystkich podopiecznych obejmuje kompleksową opieką, taką jaką powinni mieć w domu: od codziennych spraw jak mycie rąk, odrabianie zajęć czy przygotowanie posiłku, przez dbanie o ich zdrowie, stały kontakt ze szkołą i nauczycielami, rozwój talentów, aż po znalezienie pracy i pomoc rodzicom. Dla każdego dziecka przygotowuje zindywidualizowany plan działania i naprawy jego trudnej sytuacji życiowej.

 

W ramach nawiązanej współpracy, oprócz finansowego wsparcia, mającego na celu realizację spotu świątecznej kampanii, przygotowaliśmy paczki świąteczne dla 300 podopiecznych stowarzyszenia. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu dołożyliśmy cegiełkę do tego, by zapewnić dzieciom z wykluczonych społecznie rodzin szczęśliwe dzieciństwo i możliwość spędzenia świąt tak, jak na to zasługują.

 

SPOT KAMPANII

 

Kampanię Domu Aniołów Stróżów: „Moc Aniołów ma swoje granice” można wesprzeć poprzez stronę:

https://anioly24.pl/mocaniolow/

Wróć do aktualności