Proszę wpisać szukaną frazę
Stanowisko: Stażysta ds. dokumentacji technicznej
Miejsce pracy: Chrzanów, woj. małopolskie
Dział:
Obowiązki
 • Przeprowadzanie procesu oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami
 • przygotowanie odpowiednich instrukcji,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • opracowanie systemu zakładowej kontroli produkcji,
 • przygotowanie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych - potocznie nazywanej CERTYFIKATEM CE,
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i sporządzanie pełnej dokumentacji wdrożenia oznakowania CE
 • Przygotowywanie i wprowadzanie wymaganych zmian w dokumentacji produktu
 • Prowadzenie nadzoru kart znakowania znakiem CE
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub studenci min. IV roku studiów (preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, elektryka i automatyka),
 • Znajomość przepisów europejskich i krajowych dotyczących nadawania oznaczeń CE
 • Znajomość norm zharmonizowanych
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów ocen zgodności dla maszyn i urządzeń
 • Samodzielność, dokładność, elastyczność
Oferujemy
 • umowę zlecenie w trakcie trwania programu stażowego, dla najlepszych po zakończeniu stażu umowa o pracę;
 • udział w niepowtarzalnych projektach w międzynarodowej firmie
 • pracę z ciekawymi ludźmi w dobrej atmosferze
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dan Cake Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.